Digitalt TV

 

HVAD ER DIGITALT TV ?

I disse år digitaliseres tv signalerne. På satellit og bredbånd sendes udelukkende digitalt, på kabel tv både analogt og digitalt, og tv udsendt gennem luften til antenner er ved at blive digitaliseret.

Digitalt tv er en betegnelse for det tv signal, du modtager. Udtrykt meget forenklet, så rummer det digitale tv signal noget mere end det gode gamle analoge signal.

Digitalt tv er fremtidens tv. Digitalt tv byder på nogle fordele og forbedringer i forhold til gamle analoge tv signal.

Digitalt tv giver mulighed for

. bedre billedkvalitet

. billede i bredformat

. elektronisk programoversigt

. mulighed for at slå undertekster til og fra

. bedre lydkvalitet

. personligt valg af film (video on demand)

. forskellige interaktive tjenester

. nye modtageformer - f.eks. tv til mobiltelefoner

 

Det vigtigste er nok, at digitalt tv giver plads til flere kanaler. Afhængigt hvorledes tv signaler komprimeres kan der være mellem fire og ti kanaler på en analog tv kanals plads. Dermed åbner digitaliseringen op for både flere tv kanaler og bedre tv kvalitet, da tv signalerne kan udsendes i en langt højere opløsning.

Meget tv er allerede digitaliseret, DR og TV 2 har sendt digitalt sideløbende med analogt siden 2006. Den 31. oktober 2009 ophører al analog udsendelse af tv gennem luften i Danmark.

Sidst vi oplevede en så dramatisk udvikling på tv-fronten var ved overgangen til farve tv i slutningen af 1960erne - ja endda mere. Da tv begyndte at blive sendt i farver, kunne vi fortsat se fjernsyn på det sort-hvide apparat. Digitalt tv - og de mange faciliteter, som digitalt tv giver mulighed for- gør, at vi skal udskifte eller supplere vores tv udstyr.

Det er de husstande, der modteger tv via antenne, der mest direkte berøres af den digitale omlægning. De får sort skærm, hvis ikke de gør noget. Husstande, der modtager tv via satellit eller bredbånd har længe haft digital modtagelse. Husstande, der modtager tv via kabel eller fællesantenne, får både et digitalt og et analogt tv-signal.  De husstande, som modtager tv vie antenne, er således de berørte, og de skal aktivt sikre sig fortsat tv modtagelse efter 31. oktober 2009. Der bør skelnes mellem husstande og tv apparater. Knapt en fjerdedel af husstandene modtager tv via antenne på deres primære tv apparat. Ifølge undersøgelser fra DR er der 43 pct. af tv apparaterne, der modtager tv via antenne (mange af disse apparater er ekstra apparater i husstandenes køkkener, børneværelser m.v.)

Er du berørt af overgangen til digitalt tv, skal du træffe nogle valg:

. Du kan vælge fortsat at benytte dit nuværende tv apparat - så skal du sætte en digital modtagerboks mellem tv signalet og tv apparatet

. Du kan anskaffe et helt nyt tv apparat med digital modtager.

. Du kan i stedet vælge at få tv leveret via kabel, fælles-antenne, satellit eller bredbånd.

Det kan virke som en rimelig overskuelig beslutning. Desværre er det ikke helt så enkelt. En digital modtagerboks sammen med et eksisterende tv apparat giver dig ikke alle fordelene ved digitalt tv. Til gengæld er løsningen billig.

Et helt nyt tv apparat er en dyrere løsning, som til gengæld giver dig alle fordelene ved digitalt tv. Men samtidig skal du være opmærksom på, at teknologien udvikler sig meget hurtigt på dette område, så det der ligner en god løsning i dag, er erstattet af en bedre løsning i nær fremtid.

Dertil kommer samspillet med dit øvrige tv udstyr. Optager, lydsystemer m.v. Dit optageudstyr skal også forsynes med en digital modtagerboks, hvis du vil kunne optage en udsendelse, mens du ser en anden på skærmen.

(Kilde: www.digitaliseringen.dk)

Læs yderligere artikler om digitalt tv, HDTV m.v. på www.digitaliseringen.dk

Yderligere links:

www.DetNyeTv-signal.dk

www.digi-net.dk

www.dr.dk/digitaltv.dk

www.forbrug.dk