Forbrugerstof

 TEKNIKUDVALGET:

 Du kan ringe eller maile til følgende:

Spørgsmål vedrørende:

Boxer og nyt køb af fjernsyn, der passer til det man skal modtage + DAB

Henvendelse til : Svend Kristiansen. Tlf. 21 21 56 90. E-mail: arfmedieklub@smilepost.dk

 

Kabel tv problemer

Henvendelse til: Ole. Tlf.25 46 10 08. E-mail: oen@mailme.dk

 

Er det sammenkoblingerne med tilbehøret der driller.

Henvendelse til: Lasse. Tlf. 23 45 61 19. E-mail: lasseroesen@djursit.dk

 

Kilde: Radio & TV Nyt, nr. 1 2015.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                            

 

 

 

SLS =

Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer .

 

Hvad er SLS ?

 

SLS er en sammenslutning af ARF - Multimedier, KLF Kirke og Medier, Katolsk Medieforum og EU Modstandernes lytter og seer organisation.
 
Det  fulde navn er Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer.
 
SLS arbejder for
 
. at styrke public service
. at styrke brugerindflydelsen ved de stationer, der har public service
  forpligtelser
. at der bliver ensartede public servicerede-gørelser
. at styrke lytteres og seeres indflydelse gennem lovgivningen
. at licensbetalte kanaler skal være tilgængelig for alle (must carry)
. at reklamer kun sendes i særligt adskilte blokke som afbrydelser
  mellem udsendelser og film
. at udelukke reklamer rettet mod børn og unge
 
 
Det er gennem SLS vi har høringsret i forhold til lovforslag fra Kulturministeriet, der vedrører alle medier, men særlig for lovgivningen vedr. DR og TV2 og de regionale tv2 stationer.
 
Vi har et medlem i radio tv nævnet, det er i denne periode Peter Madsen fra ARF.
 
Nævntes opgaver er mange men en vigtig opgave er at sikre, at reklamebestemmelserne bliver overholdt, at DR og TV overholder public service kontrakterne.
 
Vi har et medlem af den europæiske sammenslutning af lytter og seerorganisationer, også kaldet, EURALVA som er Mikael A. Laursen.
 
 
Det er i øjeblikket ARF-Multimedier, der har formandsposten i SLS - den øvrige bestyrelse består af:
3 fra KLF Kirke og Medier
2 fra Katolsk Medieforum
2 fra EU modstandernes lytter og seerorganisation
2 fra ARF-Multimedier + formanden
 
SLS er en vigtig sammenslutning, fordi der ingen organisation er, der kan klare sig alene, og det er altid bedst at løfte i flok.

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Garanti og reklamationsret

- to forskellige ting

 

Reklamationsrettet er en rettighed for alle

Forbrugere og erhvervsdrivende blander ofte begreberne "garanti" og "reklamationsret" sammen, når en forbruger klager over en defekt vare. Men begreberne er ikke det samme og bør ikke forveksles.

Reklamationsretten er en lovbestemt pligt, som forhandleren skal leve op til overfor dig som forbruger. Dukker der en fejl eller en mangel opved en vare i de 2 første år efter købet, skal forhandleren løse problemet uden udgifter og unødigt besvær for dig, hvis problemet var latent i varen ved købet.

Den 2-årige reklamationsret gælder for alle varer og dele, såvel nye som brugte.

 

En garanti er en frivillig service

En garanti er en ekstra service, som en forhandler eller producent vælger at yde på et bestemt produkt, produktgruppe eller alle varer. Den er altså frivillig, og du kan ikke forvente, at der følger en garanti med en hvilken som helst vare, du køber.

Garantien skal stille dig væsentligt bedre end købeloven, så den fungerer som et supplement til dine lovbestemte rettigheder. Fx kan en garanti forlænge klagemulighedenud over de lovbestemte 2 år eller dække defekter, som ikke er omfattet af reklamationsret.

Har garantistiller ikke nærmere defineret, hvad garantien dækker og ikke dækker, skal garantien opfattes som en fuld garanti. Giver en butik 1 års garanti, skal butikken bevise, at et forhold ikke er omfattet af garantien.

 

Reklamationsretten skal bruges før garantien

Går din vare i stykker indenfor de første 2 år med et problem, som er dækket af reklamationsretten, bør du altid først reklamere til forhandleren, selvom der er udstedt en garanti, som giver dig mere favorable vilkår i denne periode. Det er nemlig vigtigt, at forhandleren har været bekendt med problemet helt fra begyndelsen, hvis der senere opstår problemer, som forhandleren  har ansvaret for at løse.

I reklamationsperioden er det forhandleren, der skal tage kontakt til garantistilleren, eks. producenten, og viser det sig, at problemet ikke er dækket af garantien, har forhandleren ansvaret for at løse det indenfor rimelig tid. Den rimelige tid tæller fra det øjeblik, du første gang henvendte dig om problemet til forhandleren.

 

Dokumentation er en god idé

Forhandleren skal notere sig reklamationen, når du henvender dig, selvom det er garantien som ender med at dække problemet. Sørg for selv at få skriftlig dokumentation med dig fra forhandleren.

Det kan blive et vigtigt bevis, hvis der opstår komplikationer ved løsningen af problemet eller i forbindelse med eventuelle efterfølgende reklamationer.

 

Forhandleren har forpligtelser ved en garanti

I nogle tilfælde har forhandleren forpligtet sig til at hjælpe dig ved produktgaranti.

Det gælder eksempelvis hvis forhandleren skilter med at være autoriseret forhandler af produktet eller mærket, eller hvis forhandleren har benyttet produktgarantien som et led i sin markedsføringen af produktet.

 

 

Kilde: Forbrugerbladet Tænk.