Nej til drastiske nedskæringer

Én af begrundelserne er, at DR ikke skal sende underholdningsudsendelser, men overlade det til de kommercielle stationer. Bortset fra, at denne del af DR-budgettet kun udgør ca. 6 %, så er det netop de folkelige programmer, der gennem populære underholdningsudsendelser af kvalitet, der skal bevares på offentlige hænder.

I stedet kunne politikerne bl.a. beslutte at lukke den licensfinansierede Radio24syv, som ikke har lytternes større interesse og som slet ikke bør finansieres af offentlige midler.
Situationen er alvorlig: Hvis Public Service dør, kommer vi blot til at få det samme indhold til en meget dyrere pris, og sammenhængskraften i samfundet vil være forsvundet. Samtidig vil det betyde, at mængden af danskproduceret indhold vil falde betragteligt.
Derfor - bak op om de partier, der protesterer imod så drastiske nedskæringer og gå aktivt ind i kampen herimod bl.a. ved medlemskab af en lytter-seerorganisation som ARF-Multimedier.
 
Anni Welander
Forbundsformand

 

ARF-Multimedier

Public service er under angreb. Mange vil gerne afvikle det nuværende system og overdrage opgaver til de private. Senest har Dansk Folkeparti foreslået at beskære DR med 25 % over en 4-årig periode eller 900 mill. kr. årligt, og andre borgerlige partier er straks parate til at støtte forslaget.