Klubbens historie

ARF Landsorganisation
Der gik ikke mange år fra de første spæde forsøg på at sende trådløs radio gennem æteren her i landet, før man fra arbejderside blev klar over, at det var vigtigt at forsøge at få indflydelse på de programmer, der blev udsendt.

Få år efter radioens opståen i august 1926 oprettedes der således i Danmark en overordnet Arbejdernes Lytterorganisation, der blandt andet havde til formål at bistå og servicere kredse med lokalafdelinger i hele landet.

I den forbindelse blev der umiddelbart herefter etableret et større antal lokale lytterforeninger ud over det ganske land. Disse lytterforeninger sluttede sig således også sammen i kredse.

Lytterforeningerne blev først og fremmest dannet med henblik på at varetage medlemmernes interesser for så vidt angår indflydelse på de programmer, der blev udsendt i radioen, men også for igennem kollektivitet at hjælpe medlemmerne til at kunne høre radio på den bedste og billigste måde samt give medlemmerne vejledning og gode råd i de radiotekniske detaljer som f.eks. dioderm radiorør, pejling, jordforbindelse og antennesignal.

Stiftelse af lokal lytterforening i Assens
På et meget tidligt tidspunkt i radiofoniens historie tog en flok gæve Assens-borgere initiativ til at oprette en lokal lytterforening.

Dette skete den 4. marts 1927, hvor Arbejdernes Radioklub for Assens og Omegn blev stiftet.

Medlemsbidraget udgjorde dengang kr. 1,30 i kvartalet incl. service fra foreningens tekniker, forsikret radioantenne og medlemsblad.

Klubbens første formand var P. Kristensen bosat i Nørregade i Assens.

Stor udvikling i klubben
Den helt store udvikling eller revolution i klubben kom i forbindelse med fjernsynets udbredelse i 1959 og årene fremover.

Her slog klubbens bestyrelse til. Som den første klub i Danmark oprettede klubben sin egen billedrørsforsikringsordning.

Denne forsikringsordning der dengang dækkede de meget skrøbelige og dyre billedrør, betød, at klubbens medlemstal voksede og voksede i en uendelighed. I 1974 kulminerede medlemstallet således til over 900 medlemmer.

I dag ligger medlemstallet konstant på ca. 300 medlemmer.