TV Forsikring

 

  

ARF - Multimedier for Assens og Omegn
TV Forsikring

POLICE
 
 
Produkt:
 
I forbindelse med gyldigt medlemskab af ARF - Multimedier for Assens og Omegn, er man automatisk omfattet af klubbens selvfinansierende forsikringsordning. TV Forsikringen omfatter dækning af skærmskader på TV apparater og computere med TV moduler.
 
Forsikringen dækker følgende typer TV skærme: OLED, LED, LCD og PLASMA.
Desuden dækkes skader på skærm til computer med et tilhørende TV modul.
 
Nye medlemmer er omfattet af TV Forsikringen, såfremt medlemmets TV apparat eller skærm til computer med TV modul er højest 5 år gammelt på indmeldelsestidspunktet.
 
Præmien til denne TV Forsikring er indeholdt i klubkontingentet, som fastsættes på den årlige generalforsamling.
 
Dækningsomfang:
 
Generelle betingelser:
 
  1. Der ydes ikke dækning til skader i den periode, hvor apparatet er omfattet af en forhandler / fabriksgaranti givet i h. t købeloven.
  2. ARF medlemsrabatordninger hos TV forhandler / TV reparatør skal fratrækkes reparationsregningen, inden skadesdækningen beregnes.
  3. Hvor skaden skyldes misligholdelse eller vold, ydes ingen dækning.
 
Særlige betingelser:
 
Der ydes følgende skadesdækning på TV skærme:
 
og skærm til computer med TV modul, ydes der dækning til reparation eller udskiftning.
                      Dækningens omfang afhænger af TV apparatets eller computerskærmens alder.
     
     Dækning ydes således:
 
a) Fra 3 år til 04 år fra fakturadato ydes: 50 % dækning af reparationsomkostningen, dog max. kr. 2000,00.
 
b) Fra 4 år til 05 år fra fakturadato ydes: 40 % dækning af reparationsomkostningen, dog max. kr. 1600,00.
 
c) Fra 5 år til 06 år fra fakturadato ydes: 30 % dækning af reparationsomkostningen, dog max. kr. 1200,00.
 
d) Fra 6 år til 08 år fra fakturadato ydes: 20 % dækning af reparationsomkostningen, dog max. kr. 800,00.
 
e) Fra 8 år til 10 år fra fakturadato ydes: 10 % dækning af reparationsomkostningen, dog max. kr. 400,00.
 
f) For skærme af ovennævnte typer, der er mere end 10 år gamle, ydes der ingen dækning.
 
For at få udbetalt dækning skal skadens omfang kunne dokumenteres af en TV forhandler / TV reparatør. Der skal desuden forevises faktura eller lignende, som sandsynliggør TV apparatets alder. For en computerskærm skal man ud over at sandsynliggøre skærmens alder også vise dokumentation for, at man er ejer af et tilhørende TV modul.
 
Skadesanmeldelse:
I tilfælde af skade på en skærm kontaktes klubbens kasserer for udlevering af blanket til anmeldelse af skærmskade og en efterfølgende sagsbehandling.
 
Ikrafttrædelse: Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. marts 2005.
 
Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 16. marts 2016.
 
 
                                                      ARF – Multimedier for Assens og Omegn
 
 
Ørnevej 5, 5610 Assens – Tlf. 64 71 31 39 – 21 78 31 39
E-mail: abclausen@youmail.dk
www.arfassens.dk